Tu môžete upraviť svoje nastavenia

V tabuľke môžete povoliť alebo zamietnúť zbieranie súborov Cookies. Súbory Cookies používame na vylepšenie funkčnosti web stránky a spríjemnenie zážitku jej návštevníkovi. V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú základné Cookies a Cookies tretích strán ( FB Pixel, Google Analytic ) , ich odškrtnutím zamietnete ukladaniu osobných informácií, využívajúcich sa na analytiku a zlešpovanie používateľského prostredia.

Name Description Enable ?
Cookie Súbory cookie používame na to, aby sme našim používateľom poskytli čo najpríjemnejší zážitok a skvalitnili naše služby.
Facebook Pixel Služba tretej strany na správu reklamných aktivít súvisiacich so zdrojom cez Facebook
Google Analytics Používame analytické nástroje na meranie návštevnosti a správanie sa používateľa na navštívenej webovej stránke.

Ak chcete aby sme zmazali vaše údaje

Všetky súbory Cookies, ktoré sa ukladajú na našej stránke, budú automatický zmazané po uplinutí lehoty 365 dní. V prípade, ak si neželáte, aby boli vaše údaje uchovávane po toto časové obdobie, môžete pokračovať zaslaním emailovej adresy pod týmto textom a vaše osobné údaje budú odstránené.

01CorinaLogoPozdlz
Sme členom

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska
ZÚS – Združenie účtovníkov Slovenska

© 

2024

 - Corina s.r.o.  Všetky práva vyhradené.